Referenser till Viksjömodellen

Här presenteras ett utdrag av referenser till de vetenskapliga teorier, de vetenskapliga artiklar och en del litteratur som belyser troliga bra vägar framåt för idrott och fotboll. Det finns förstås fler än dessa att finna om varje ämne för den vetgirige…..

DMSP Developmental model of sport participation Coté & Hay, 2002 Coté & Fraiser-Thomas, 2007 mfl

ATDE Athletic Talent Development Environment Stambulova, N., Henriksen, K., & Roessler, K. K. (2010). Holistic approach to athletic talent development environments: A successful sailing milieu. Psychology of Sport and Exercise,.

SDT Self Determination Theory - Motivationsteori Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing

CLA constraints led approach Towards a contemporary player learning in development framework for sports practitioners. International Journal of Sports Science & Coaching Mark O Sullivan, Carl T Woods, James Vaughan and Keith Davids

A Constraint-Led Approach to Coaching and Teaching Games Ian Renshaw, Brendan Moy

Ian Renshaw & J-Y Chow (2018): A constraint-led approach to sport and physical education pedagogy, Physical Education and Sport Pedagogy,

Eric Brymer & Keith Davids (2014) Experiential learning as a constraint-led process: an ecological dynamics perspective, Journal of Adventure Education & Outdoor Learning,

Ian Renshaw, Duarte Araújo, Chris Button, Jia Yi Chow, Keith Davids & Brendan Moy (2015): Why the Constraints-Led Approach is not Teaching Games for Understanding: a clarification, Physical Education and Sport Pedagogy,

Icke linjär pedagogik

Ludovic Seifert, Keith Davids. Ecological Dynamics: a theoretical framework for understanding sport performance, physical education and physical activity. CS-DC'15World e-conference, Sep 2015, Tempe, United States. CS-DC'15 World e-conference.

Jia YI Chow, Keith Davids, Chris Button & Ian Renshaw Färdighetsinlärning med icke-linjär pedagofik (svenk översättning av Nonlinear pedagogy in skill acquisition) Stockholm: SISU Idrottsutbildarna

Övrigt


Forskningsnedslag tränarutbildningen SvFF (2016) Daniel Ekvall Riksinstruktör Beteendevetenskap, SvFF

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer, Linnéuniversitetet (2018) PG Fahlström, Mats Glemne och Susanne Linnér

Barns perspektiv på selektering Karin Redelius, GIH, Dennis Hörtin & Mark O’Sullivan, AIK, Natalie Barker-Ruchti, Göteborgs universitet, 2018.

Redelius, K. m fl, (2016) Gör idrotten som Idrotten vill: Barn- och ungdomsidrottens utformning i retorik och praktik, FoU-rapport 2016:4, Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Fahlström, PG m fl (2015) Vägarna till landslaget Vägarna till landslaget: om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering. FoU-rapport 2015:1, Stockholm: Riksidrottsförbundet

Peterson, T. (2011). Fotbollsutveckling eller fotbollsavveckling? Stockholm: SISU Idrottsutbildarna

Selektering och toppning-är det vad barnen vill? Rädda Barnen