Principer för träning inom IFK Viksjö
”När det gäller övningar och metoder finns det miljoner, men principer är få. Den som förstår sig på principer kan framgångsrikt välja sina egna övningar och metoder, men den som försöker sig på övningar och metoder men ignorerar principer kommer få problem”
-Ralph Waldo Emerson

Principer 1, Specificitet
Ju större likhet mellan träning och match desto större överföringseffekt från träning till match.Princip 2, Förenkling
Samtidigt som vi försöker behålla informationsflödet och miljön lik matchen måste vi ibland förenkla detsamma för att kunna anpassa oss till spelarnas kunskapsnivå och förmåga (ålder, mognad, erfarenhet, grad av utmattning etc).
Princip 3, Progression
Vi gör något lite snabbare, lite fler gånger, lite längre eller under lite mer utmanande förhållanden. Vi blir bättre, starkare och snabbare från gång till gång, från vecka till vecka, från period till period.
Princip 4, Vila och kost
Träning bryter ner medans vila och kost bygger upp. Planera för tillräcklig återhämtning och vila innan nästa träning och match. Ju tröttare spelare – desto längre vila.
Princip 5, Variation
Planerad variation av träningsinnehåll och belastning är viktigt för att behålla glädje samt motivation och för att förhindra skador. Variation med hjälp av planerad periodisering av olika teman i träningen ger en långsiktig utveckling av spelarna.
Princip 6, Ålder och mognad
Vi utgår från spelarens ålder och mognad i utbildningen för att säkerställa att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt både individuellt och kollektivt vilket ger bäst effekt i inlärningsmiljön. Spelarutbildningsplanen hjälper oss med detta.