Motivation

Motivation är helt avgörande för att en individ ska fortsätta med fotboll länge och tycka att det är kul. Inre motivation vilken ska vara den största drivkraften kommer inifrån individen själv. Man idrottar för att det uppfattas som tillfredsställande och intressant. För oss betyder det en kärlek till fotbollen. Denna motivation är den starkaste och mest varaktig över tid. Motivationsteorin som stödjer den inre egna motivationen kallas Self-Determination theory, förkortas ofta SDT och är den vi utgår ifrån inom IFK Viksjö. Du kan läsa mer om SDT i Viksjömodellen.