Matchen

Matchen är en högtidsstund för barnen och ungdomarna vilken ska präglas av gemenskap och glädje och fair play. Matchen är ett tillfälle då spelarna lär sig att hantera vinst och förlust med alla känslor som följer. Tränare, ledare och föräldrar är viktiga förebilder och har ansvaret för att en positiv miljö med stort fokus på prestation omgärdar varje matchtillfälle före, under och efter matchen.

För alla vuxna runt laget är matchen ett tillfälle för inlärning där analysen av matchen utgår från våra prestationer kopplat till den senaste tidens träning. Matchen är ett tillfälle då vi befäster och testar våra kunskaper som vi övat på under senaste periodens träning. Resultatet i matchen är ointressant då vi kan göra en strålande prestation men ändå förlora mot ett bättre lag likväl som vi kan göra en dålig prestation men vinna mot ett sämre lag. Att analysera om vi blivit bättre på de moment vi tränat på är däremot mycket intressant för kommande spelarutbildning och utveckling.

Ovan ska inte förväxlas med spelarens vilja att vinna, den är det inget fel på och inget vi ska motarbeta eller försöka ta ur individen. Spelaren kan dock behöva stöd och hjälp i upplevelsen kring matchen, speciellt vid de tillfällen då det inte går som spelaren vill eller tänkt sig.