Varierad gruppsammansättning

Inom IFK Viksjö jobbar vi med en varierad gruppsammansättning i träning och till match i åldrarna 6-12 år. Det är alltså inte tillåtet att bilda så kallade A-lag eller B-lag, första eller andralag, ”svårlag” eller ”lättlag” eller vilken benämning man nu väljer. Vi jobbar med en varierad gruppsamansättning för att undvika att skapa grupper inom gruppen.

Ovan ska inte förväxlas med att skapa olika svåra inlärningsmiljöer där spelarna roterar för att få olika svåra utmaningar, IFK Viksjö vill individanpassa spelarutbildningen i vissa delar. Vilka delar och hur vi gör samt när vi gör detta finns beskrivet i vår modell. Inom ungdomsfotbollen i åldrarna 13-19 år sker en succesiv omställning från barn till ungdomsfotboll. Vi ska fortfarande inte jobba med fast indelade lag eller alltid uppdelade träningar utan jobba med variation, rotation och individuella utmaningar.


Bilden illustrerar hur vi skapar en varierad gruppsammansättning till olika svåra matchmiljöer i spelformen 7vs7 i St:Erikscupen.