Barnens mognad

Den som vill bedriva en framgångsrik utbildning måste lära sig och förstå att ta hänsyn till och anpassa inlärningsmiljön efter dem som ska lära sig något. Fotbollen skiljer sig inte i detta avseende från någon annan inlärningsmiljö i till exempel skolan eller på en arbetsplats.

För IFK Viksjö handlar det om verksamhet för och utbildning av barn ända upp till juniorålder då seniorverksamheten tar vid. Barnen ställer indirekt stora krav på vuxna som finns i verksamheten vilka är dem som ska leda den. Vi måste anpassa vår verksamhet efter barnens förmågor och begränsningar i olika perioder av deras utveckling. Detta synsätt är en central och mycket viktig del i vår modell.

Bilden ovan illustrerar skillnaden mellan kronologisk ålder och olika psykiska och biologiska åldrar vilka kan skilja flera år åt olika håll för olika barn.

Bilden ovan illustrerar att utvecklingen är ickelinjär och olika för alla barn.