Viksjömodellen

Alla verksamheter bör ha en manual eller modell för hur deras verksamhet ska bedrivas där även målet med densamma tydliggörs. Vi måste alla veta vart vi ska redan från början! Viksjömodellen är vår manual vilken skapar en röd tråd i föreningens utbildningsverksamhet av unga fotbollsspelare. Viksjömodellen hjälper oss att organisera vår utbildning genom alla olika åldrar och skapa den inlärningsmiljö vi vill ha i och omkring våra träningstrupper i olika skeden av deras utveckling.

Viksjömodellen bidrar till att skapa en gemensam norm inom IFK Viksjö vilket underlättar samarbeten mellan lag och olika träningstrupper. En igenkänningsfaktor skapas för ledare och spelare vilka ibland av olika skäl förflyttar sig mellan träningstrupper och lag.

Modellen hjälper oss även med att säkerställa föreningens verksamhetsidé, värdegrund och policys ute i verksamheten. När alla i och omkring vår verksamhet har förmåga och möjlighet till att se och betrakta den på samma sätt skapar vi möjlighet till att hjälpa och vägleda varandra mot vår gemensamma målbild. Viksjömodellen är en viktig del av vår väg för att möta idrottens idéprogram och omställningen från triangel till rektangel.

Så många som möjligt, så länge som möjligt i Viksjömodellen!