Ledstjärnor för ledare inom IFK Viksjö
• Ledarna verkar för en modern utbildningsverksamhet
• Ledarna tar ansvar för sin egen utveckling
• Ledarna jobbar långsiktigt
• Ledarna ser, uppmärksammar och utvecklar alla individer.
• Ledarna motverkar toppning och utslagning
• Ledarna verkar för ”många, länge, bra”
• Ledarna har fokus på prestation
• Ledarna jobbar mot målbilden redan i början av utbildningen
• Ledarna samarbetar mellan träningsgrupper och lag med spelare, föräldrar, förening och varandra!